You are currently viewing Zakres akcji Burza

Zakres akcji Burza

Historia związana z drugą wojną światową jest złożona i dlatego zawsze najlepiej jest podzielić ją na poszczególne okresy, ponieważ wtedy można łatwiej wskazywać na istotne wydarzenia. Akcję Burza bez wątpienia warto dokładnie przeanalizować, ponieważ mogła ona w znaczący sposób wpłynąć na losy naszego kraju. Jest wiele istotnych czynników, które należy uwzględnić przy analizowaniu takich wydarzeń historycznych.

Co nazywamy akcją Burza?

akcja burzaChodzi tutaj przede wszystkim o wydarzenia, które miały miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w końcowej fazie II wojny światowej. Zgodnie z pierwotnymi założeniami akcja naszych sił zbrojnych z podziemia miała doprowadzić do wyzwolenia kraju i uznania niepodległości przez inne kraje na terenie Europy i świata. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że Akcja Burza miała polegać na stopniowym zdobywaniu terytoriów należących do Rzeczypospolitej po wkroczeniu wojsk sowieckich na nasze terytorium. Wyprzedzenie tych wojsk w zdobywaniu konkretnych miejscowości miało bowiem doprowadzić do potraktowania nas jako rzeczywistych gospodarzy tych terytoriów. Pierwotnie planowano skupić się na zdobywaniu wsi i mniejszych miejscowości, ponieważ miało to doprowadzić do znaczącego zmniejszenia zniszczeń. Akcja mogła przynieść dobre rezultaty jednak tylko pod warunkiem rozpoczęcia zdobywania większych miejscowości i dlatego podjęto udaną próbę zdobycia Wilna.

Niestety konsekwencją tej próby było tylko i wyłącznie rozbrojenie jednostek przez wojska sowieckie. Podobny schemat działania powtarzał się niestety na terenie zdecydowanie większym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w mniejszych Akcjach Burza było zaangażowanych wielu ludzi uznawanych teraz za bohaterów. Warto docenić ich bohaterstwo. Tym bardziej że byli skuteczni.