You are currently viewing Szkoda komunikacyjna w Niemczech

Szkoda komunikacyjna w Niemczech

 

Podróżując poza granicami naszego ukochanego kraju ojczystego, możemy spotkać się z nieprzyjemną sytuacją, taką jak kolizja drogowa lub wypadek. Jeżeli jesteśmy osobą poszkodowaną, niezależnie od tego czy szkoda dotyczy osoby czy pojazdu, mamy takie same prawo zarówno do odszkodowania jak i jego zakresu działania, jakby powstało ono na terenie Polski.

Jak dochodzić odszkodowania na terenie Niemiec?

odszkodowanie za wypadek drogowy w NiemczechAby uzyskać odszkodowanie za szkody powstałe nie z naszej winy podczas wypadku lub innego zdarzenia drogowego na terenie państw należących do Unii Europejskiej w tym również Niemiec, należy dochodzić swoich praw na terytorium kraju, w którym dana sytuacja zaistniała. Przykładowo aby uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy w Niemczech, należy przede wszystkim zadbać o to aby był jednoznacznie określony sprawca zdarzenia. Najprościej w takiej sytuacji jest wezwać policję, która sporządzi odpowiednią notatkę i ustali odpowiedzialność każdej ze stron zdarzenia. Można także posiłkować się oświadczeniem w którym sprawca uznaje swoją winę, jednak w takim wypadku można się liczyć z możliwością zmiany zdania przez osobę, która doprowadziła do powstania szkód na naszym pojeździe lub naszej osobie. Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie całej sprawy do ubezpieczyciela sprawcy i oczekiwanie na przyjazd rzeczoznawcy. Gdy już wszystko zostanie policzone i niemiecki zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie, możemy dodatkowo dochodzić swoich praw w niemieckim sądzie.

Oczywiście, że najlepiej nie brać udziału i nie być stroną takich zdarzeń jak wypadki drogowe, ale czasami może się to przytrafić każdemu. Warto jest wtedy dopilnować przede wszystkim różnych podstawowych formalności, aby mieć dane wszystkich uczestników i nie mieć następnie problemów ze zgłoszeniem swoich roszczeń.