You are currently viewing Rekrutacja za pośrednictwem konta firmowego

Rekrutacja za pośrednictwem konta firmowego

 

Rekrutacja na określone stanowisko jest zazwyczaj procesem długotrwałym. Wszelkiego rodzaju procedury, które odbywają się w danej firmie są odpowiednio wcześnie ustalane, a następnie dokonywana jest weryfikacja tychże procedur w oparciu o określone wskaźniki. Niektóre metody rekrutacji mogą wydawać się długotrwałe. Nie mniej jednak wszystko zależy od wielkości firmy oraz od obsadzanego w danym czasie stanowiska.

Konto firmowe na popularnych portalach

linkedin konto firmoweCelem prowadzonej rekrutacji jest oczywiście znalezienie najlepszego z możliwych kandydatów na wybrane stanowisko. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się popularne portale. Na tych najczęściej wykorzystywanych swoje oficjalnie konta mogą zakładać pracodawcy oraz pracownicy. Rekrutacja bardzo często może odbywać się za ich pośrednictwem. W ten sposób działa między innymi portal linkedin konto firmowe na tym portalu może założyć zarówno osoba poszukująca pracy, jak również pracodawca. Dzięki temu każda ze stron ma możliwość skontaktować się z drugą stroną w celu przedstawienia swojej kandydatury, jako idealnego pracownika, albo w celu dokonania rekrutacji osoby na wybrane stanowisko. Ten sposób pozyskiwania pracowników jest coraz częściej stosowany w różnych branżach. Dotyczy to w znacznym stopniu stanowisk kierowniczych oraz takich, które wymagają specjalistycznej wiedzy. Metoda rekrutacji poprzez portal linkedin jest szeroko stosowana przykładowo w branży IT.

Bardzo często proces rekrutacji odbywa się w ten sposób również w innych branżach. Bez wątpienia jest to wygodne. Osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji dokonują oceny potencjalnego kandydata. Jego profil ma postać życiorysu zawodowego. Z tego też powodu pracodawca nie musi ogłaszać jawnej rekrutacji, albo może poszukiwać pracownika w dodatkowy sposób.