You are currently viewing Oprogramowanie – zestaw programów systemu przetwarzania informacji

Oprogramowanie – zestaw programów systemu przetwarzania informacji

 

W informatyce i elektronice, oprogramowanie to całość niematerialnych komponentów (warstwa logiczna/niematerialna) elektronicznego systemu przetwarzania, w przeciwieństwie do hardware, czyli materialnej części (warstwy fizycznej/dotykowej) tego samego systemu. Dziedziny akademickie studiujące oprogramowanie to inżynieria oprogramowania i informatyka.

Oprogramowanie – programy w systemie przetwarzania danych

oprogramowanie sogaW szczególności, w informatyce oprogramowanie soga oznacza proste dane i informacje lub odpowiednio instrukcje programu zakodowane w języku maszynowym lub języku programowania (kod źródłowy), przechowywane na jednym lub kilku nośnikach fizycznych, w postaci kodu wykonywalnego. Jeśli chodzi o wynalezienie tego terminu, Amerykanin Paul Niquette twierdzi, że miało to miejsce w 1953 roku, jednak pierwsze pojawienie się w naukowej publikacji Amerykańskiego Miesięcznika Matematycznego autorstwa statysty Johna Wildera Tukeya nastąpiło w 1958 roku. Generalnie oprogramowanie stanowią wszystkie programy używane w systemie przetwarzania danych, który zarządza pracą komputera. Rozróżnia się pomiędzy nimi: oprogramowanie systemowe, użytkowe oraz podstawowe. Oprogramowanie systemowe odnosi się do systemu operacyjnego komputera. Oprogramowanie użytkowe związane jest z programami użytkowymi przeznaczonymi do poszczególnych funkcji, takich jak pisanie, przetwarzanie obrazów, zarządzanie danymi itp..

Zestaw programów i procedur o charakterze ogólnym, które mogą być używane przez inne programy to oprogramowanie podstawowe. Termin oprogramowanie tradycyjnie kontrastuje ze sprzętem (fizycznym składnikiem systemu komputerowego), który umożliwia uruchamianie oprogramowania. Z czasem pojawiły się inne terminy opisujące elementy komputera, takie jak oprogramowanie sprzętowe.