You are currently viewing Odbiory wykopów, badania wskaźników i inne usługi geologiczne

Odbiory wykopów, badania wskaźników i inne usługi geologiczne

W geologii wykonuje się wiele różnych usług w zakresie obsługi geotechnicznej. To geolog zajmuje się odbiorami wykopów fundamentowych. Takie odbiory polegają na określaniu zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi.

Obsługa geotechniczna i prace dokumentacyjne w geologii

badania geologiczneJest prowadzona specjalna dokumentacja projektowa. Do tego geolog dokonuje wpisu do specjalnego dziennika budowy. W ramach usług geotechnicznych wykonywane są również badania wskaźników zagęszczenia oraz odkształcenia gruntów. Wykorzystuje się do tego lekką płytę dynamiczną albo płytę statyczną VSS. Zadaniem geologa jest też rozwiązać wszelkie problemy wynikające z posadowienia obiektów w czasie trwania inwestycji. Tym zajmują się geotechnicy w firmach geologicznych. Poza typowymi pracami terenowymi do zadań geologów należą też prace dokumentacyjne. Dokumentacja geologiczna jest niezwykle ważna, bo przydaje się na wiele lat. Przeprowadzane są specjalne studia geologiczne, a także opinie geologiczne, geotechniczne. Są to np. opinie dotyczące badań podłoża gruntowego. W geotechnice wykonywane są specjalne projekty geotechniczne. Geolodzy wykonują też specjalistyczne projekty robót geologicznych. Są to nie tylko badania geologiczne, ale i wiele innych usług. Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest bardzo ważnym elementem pracy geologa. Wszelkie sprawozdania i protokoły z prac również wykonywane są przez specjalistów w tym zakresie. Dobra firma geologiczna to taka, która oferuje wysoką jakość usług oraz krótkie terminy realizowania zleceń.

Dla klientów liczą się też konkurencyjne ceny. Bez wątpienia warto korzystać z usług firm, które w zakresie geologii inżynierskiej mają już większe doświadczenie. Firmy geologiczne umawiają się z klientami na konkretny termin wykonywania danego zlecenia – im szybciej tym lepiej.