You are currently viewing Monitoring i rejestracja czasu pracy

Monitoring i rejestracja czasu pracy

Praca kontrolera ruchu powietrznego nie była podobna do żadnego innego stanowiska pracy. Kontrolerzy bowiem pracowali na kilku stanowiska w trakcie dnia pracy, zmieniając je ze względu na duży poziom stresu, jaki owa praca wywoływała. Konieczne było więc dokładne rejestrowanie czasu pracy na każdym stanowisku, jak również jego zmiany.

Nowoczesny monitoring czasu pracy

sprawdzony system rejestracji czasu pracySystem monitorowania czasu pracy musiał być więc nie tylko dopasowany do danego stanowiska, ale również do konkretnego pracownika, choć niewiele istniejących systemów było na tyle dokładnych, by można było je zastosować w specyficznych warunkach portu lotniczego. Na szczęście, w naszym obiekcie był w użyciu sprawdzony system rejestracji czasu pracy z bodaj najnowocześniejszym oprogramowaniem kalkulacyjnym, dzięki któremu rejestracja zadań pracowników była o wiele łatwiejsza niż w przypadku manualnej kontroli. System ten umożliwiał ustalenie standardowego czasu zmiany na jednym stanowisku, i samoczynnie wysyłał informację do kierownika nadzoru o czasie, w którym wykonywane były zmiany stanowisk. Bardzo wygodną funkcją było również dzielenie godzin standardowych i nadliczbowych na jednej zmianie dziennej, dzięki czemu pracownicy mogli być pewni iż wszelkie godziny nadliczbowe, niezależnie od powodu wydłużenia zmiany, zostaną uwzględnione w miesięcznym rozliczeniu.

System ten jednocześnie był bardzo prosty w obsłudze, i nie wymagał specjalnego przeszkolenia, działając w dużej części automatycznie. Składał się on z czytników kart identyfikacyjnych, które rozpoczynały monitorowanie czasu od momentu odbicia karty przy wejściu do obiektu, do czasu wyjścia. Istniała również możliwość wprowadzenia przerwy awaryjnej, lub zaznaczenia opuszczenia stanowiska w celu wykonania zadań poza obiektem.