You are currently viewing Metody owijania sianokiszonki

Metody owijania sianokiszonki

Gromadzenie zapasów paszy na zimę było dla rolników procesem zrozumiałym i normalnymi już od wielu tysiącleci. Mam tutaj na myśli oczywiście praktyki realizowane w naszej strefie klimatycznej wymuszone przede wszystkim przez ujemne temperatury panujące w konkretnych miesiącach roku. Sianokiszonkę w belach należy sklasyfikować jako dobrą paszę dla bydła.

Praktyczne ciekawostki o sianokiszonce w belach

owijanie bel sianokiszonkiPasza dla zwierząt nazywana ogólnie kieszonką była znana człowiekowi już od wielu dekad, ponieważ nawet w czasie II wojny światowej na terenie Anglii produkowano coś takiego. Dobrej jakości sianokiszonka to jednak zupełnie inny przykład tej paszy. Pewne etapy produkcji są bardzo podobne jak w przypadku siana. Trawę również należy skosić i wstępnie wysuszyć do pewnego poziomu wilgotności. Owijanie bel sianokiszonki może być rozpoczęte dopiero po ich wstępnym przygotowaniu poprzez owinięcie sznurkiem lub siatką w zależności od prasy. Proces owijania jest tutaj kluczowy, ponieważ to od niego zależy przebieg procesu kiszenia. Może być on realizowany przy użyciu różnych maszyn. Istnieją teraz owijarki, na które należy kolejno stawiać potrzebne bele. Obracają się one i tym samym owijają wokół takiego produktu kolejne warstwy folii. Inny przykład takiej maszyny to urządzenie działające na podobnej zasadzie, ale przystosowane bezpośrednio do pracy na polu.

Z jego pomocą można osiągnąć lepszą wydajność. Wykonuje ono wtedy pracę kilku innych maszyn. W każdym przypadku owijanie musi być realizowane bardzo dokładnie i jednocześnie tak, żeby oszczędzać cenną folię. Owinięta bela sianokiszonki może być w takiej postaci przechowywana naprawdę długo. To bardzo ważne, ponieważ wtedy nawet przy wyjątkowo dużej ilości trawy nic się nie marnuje.