You are currently viewing Kto może ocenić błąd lekarski?

Kto może ocenić błąd lekarski?

 

Tylko biegły, który posiada specjalistyczną wiedzę może ocenić czy postępowanie lekarza, który zajmował się leczeniem pacjenta i popełnił błędy było spowodowane złą diagnozę. Ustali on dokładnie, czy lekarz przyczynił się do spowodowania uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Lekarz może również popełnić błąd poprzez zaniechanie przeprowadzenia właściwego wywiadu z pacjentem albo źle zweryfikowane wyniki badań.

Odszkodowanie z tytułu błędu lekarskiego

odszkodowania za błędy medyczneNajczęściej dochodzi do roszczeń cywilnych z powodu błędu lekarskiego i wtedy najczęściej poszkodowani wnoszą o odszkodowanie albo nawet zadośćuczynienie. Pozew składa się w sądzie, w którym znajduje się placówka medyczna, gdzie pacjent był leczony. Odszkodowania za błędy medyczne mogą również uwzględniać wszystkie koszty, jakie pacjent poniósł w wyniku leczenia. Jest to również związane z kosztami lekarstwa, a także zabiegów lub rehabilitacji. Można również wnioskować o wypłatę odszkodowania za utracone zarobki, a nawet rentę inwalidzką w przypadku gdy nie będziemy mogli wrócić już do swojego zawodu. Oprócz odszkodowania sąd może nam również przyznać zadośćuczynienie za wszelkie krzywdy niematerialne, czyli tak zwane cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Pacjent, który dowiedział się o błędzie lekarskim ma 3 lata na złożenie odpowiedniego pozwu. Jeżeli od zdarzenia upłynie ponad 10 lat to roszczenie zostanie przedawniony i żadnego odszkodowania w takiej sytuacji nie uzyskamy. Wyjątkowe sytuacje dotyczą tylko błędów, które spowodowały śmierć pacjenta albo bardzo ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Takimi przypadkami najczęściej interesują się już organy postępowania karnego, a także policja i prokuratura. W takiej sytuacji może zostać również przedstawione lekarzowi popełnienie przestępstwa. W takich sytuacjach możemy wnioskować o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nawet 10 lat od dnia, w którym zostało popełnione przestępstwo przez lekarza.