You are currently viewing Ustawniki pozycyjne w siłownich

Ustawniki pozycyjne w siłownich

Ustawnik pozycyjny, inaczej pozycjoner, to urządzenie sterujące w siłowniku. Stosowane są najczęściej w siłownikach pneumatycznych, jednak znaleźć je można także w pozostałych rodzajach – siłownikach elektrycznych, hydraulicznych i typach mieszanych.

Zastosowanie i charakterystyka pozycjonerów

pozycjonerySiłowniki są stosowane w maszynach, w których siła ludzka jest niewystarczająca do wprowadzenia ich w ruch. Stosowane są również w tych typach urządzeń, w pracy których potrzebny jest stały, jednolity ruch. Do zwiększenia precyzji działania siłowników pneumatycznych stosowane są ustawniki pozycyjne, które zapewniają położenie tłoka zadane właściwym sygnałem sterującym. Najczęściej stosowany sygnał sterujący to sygnał prądowy, chociaż spotkać można też sygnały napięciowe, pneumatyczne i tak zwane sygnały dyskretne. Pozycjonery podzielić można na dwa rodzaje: pneumatyczne i elektropneumatyczne. Mogą być one wystawiane na działanie silnych wstrząsów, i wciąż bez zarzutu spełniać swoje zadanie, stąd są cenione zwłaszcza na liniach produkcyjnych, gdzie mogą być narażone na takie siły. Obecnie producenci oferują wiele typów pozycjonerów, więc dopasowanie odpowiedniego do danego siłownika nie powinno stanowić problemu. Dostępne są też takie, z wieloma udogodnieniami, jak np.: pomiar temperatury pracy ustawnika, czy takie z możliwością dzielenia sygnałów wejściowych. Zwykle są to urządzenia na tyle proste w obsłudze, że ich montaż możemy wykonać samodzielnie.

Same siłowniki doceniane są głównie przez techników, którzy na co dzień spotykają się z ich działaniem. Rzadko kiedy zwykły człowiek zdaje sobie sprawę, jak wielkim ułatwieniem potrafią być siłowniki pneumatyczne w życiu codziennym, stosowane choćby w automatycznie zamykanych bramach wjazdowych.