You are currently viewing Systemy szalunkowe stosowane w pracach w centralach miejskich

Systemy szalunkowe stosowane w pracach w centralach miejskich

 

Nie każda firma budowlana może pozwolić sobie na zakup odpowiedniego sprzętu stosowanego przy zabezpieczaniu wykopów. Niektóre firmy w ogóle się na to nie decydują, bo jak wiadomo, taki sprzęt przydaje się tylko na początku budowy, czyli w trakcie kopania fundamentów, co przecież nie trwa długo.

Stosowanie obudów szalunkowych na terenach wrażliwych

szalunki na wynajemW związku z tym można pokusić się o wynajem profesjonalnego sprzętu, co nie kosztuje dużo, a na pewno zapewni pełną ochronę w trakcie wykopu na budowie. Ponadto aktualne wymogi prawne mówią o zabezpieczeniu wykopów liniowych wzdłuż ścian pionowych. Do zabezpieczania wykopów mogą być stosowane tylko te szalunki, które zostały dokładnie zbadane przez TBG i ocenione jako właściwe. W ofertach sklepów internetowych i stacjonarnych znajdują się np. szalunki stabilne, które zostały sprawdzone i posiadają odpowiednie certyfikaty i zezwolenia, umożliwiające stosowanie ich w trakcie wykopu. Takie szalunki na wynajem to dobra opcja dla firm budowlanych, które nie chcą kupować szalunków na stałe. Szalunki powinny być też badane przez TUV, co dodatkowo jest gwarancją wysokiej jakości i bezpieczeństwa stosowania. Oprócz tego, że szalunki zabezpieczają sam wykop, to jeszcze zapewniają stabilność gruntu, który znajduje się wokół wykopów i wokół sąsiednich budynków. Dotyczy to również zabezpieczania wykopów liniowych w przypadku obciążonych ruchem autostrad, ulic, torów kolejowych.

Szalunki stosowane są zawsze w przypadku prac w centralach miejskich. Systemu obudów muszą być solidnie zbudowane – zawsze bierze się pod uwagę szeroki margines bezpieczeństwa. Ważna jest także wytrzymałość na obciążenia. Jeśli prace wykonywane są w szczególnie wrażliwej okolicy, to tym bardziej należy zabezpieczyć teren wykopów odpowiednią liczbą płytowych obudów szalunkowych.