You are currently viewing Rurociągi i ich termoizolacja

Rurociągi i ich termoizolacja

Wiadomo, że izolacja termiczna jest kluczem do oszczędności energii, ale ogólnie uważa się, że dotyczy tylko okien i innych materiałów budowlanych. Jednak izolacja termiczna rur oznacza znaczne zmniejszenie zużycia energii i jest niezbędna w każdej skutecznej termomodernizacji. Dzięki instalacji rur izolowanych termicznie zapobiega się stratom ciepła, a rury, przez które krąży ciepła woda, stygną dłużej.

Jak dobrać izolację do rury?

solidna termoizolacja rurociągówWarto wspomnieć o tym, że termoizolacja zastosowana na rurach z zimną wodą zapobiega zamarzaniu podczas zimy. Ponadto ma inne zalety, takie jak zmniejszenie ryzyka wypadku na skutek kontaktu z gorącymi powierzchniami, czy eliminacja ewentualnej powierzchownej kondensacji. Jeśli chodzi o rodzaj materiału, który należy wybrać na izolację, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak grubość, zakres temperatury, z jakimi będzie musiała się zmierzyć i jaka jest jego reakcja na ogień. Grubość rur będzie musiała zostać obliczona na podstawie ich lokalizacji, temperatur w okolicy, jeśli wystąpią nagłe zmiany, oraz temperatury cieczy, która przez nie przepłynie. Ponadto należy wziąć pod uwagę średnicę rury, ponieważ im większy rozmiar, tym większe straty ciepła, a zatem solidna termoizolacja rurociągów musi mieć większą grubość. Podobnie na decyzję o szerokości izolacji wpływa ilość godzin pracy instalacji oraz to, czy pracuje ona przez cały rok. Jak wskazują przepisy, izolację należy montować, gdy temperatura wody przekracza czterdzieści stopni Celsjusza, a na zewnątrz muszą być odpowiednio zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. W ten sposób żadna ciecz nie będzie przenikała przez odpowiednie złącza izolacyjne.

Izolacja termiczna jest miarą zarówno efektywności energetycznej, jak i trwałości, a także oszczędności ekonomicznych. Montaż rur izolowanych termicznie to mądra decyzja i niewielka inwestycja, w której wydatek zwraca się natychmiast i docenia znaczne oszczędności. Izolacja termiczna rur może wpłynąć na zmniejszenie strat energii.