You are currently viewing Rodzaje i przykłady turbin wiatrowych

Rodzaje i przykłady turbin wiatrowych

W celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności energetycznej w budynku konieczne jest stosowanie nowoczesnych jednostek wytwórczych. Można tutaj wymienić wszelkie urządzenia wchodzące w skład odnawialnych źródeł energii, które pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na energię pierwotną. Na rynku dostępnych jest wiele różnych technologii, które umożliwiają wytworzenie ciepła czy prądu.

Jak wykorzystać wiatr do produkcji energii?

turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotuDzięki temu możliwe jest dostosowanie danego projektu budynku według uwarunkowań środowiskowych. W niektórych lokalizacjach bowiem dostępna jest lepsza ekspozycja na promieniowanie słoneczne, a w innych na wiatr. W tych drugich bardzo rozsądnym wyborem wydają się turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu, które posiadają wiele zalet. Przede wszystkim umożliwiają one produkcję energii już od niskich prędkości wiatru. Dodatkowo ich gabaryty umożliwiają montaż takiego rozwiązania chociażby na dachu czy specjalnie przygotowanym do tego celu maszcie. Oprócz tego należy wspomnieć, że otwartym terenie liczba dni wietrznych w roku, przy których turbina generuje prąd jest satysfakcjonująca. Energia elektryczna w ten sposób pozyskana może być następnie wykorzystana do zasilania odbiorników podłączonych do sieci. Dodatkowo w momencie nadprodukcji może być ona odsprzedana do sieci lub zmagazynowana w akumulatorach.

Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jeśli chodzi o parametry techniczne to do najważniejszych zaliczyć można: moc znamionową czy startową, znamionową i graniczną prędkość wiatru. Oprócz tego niezwykle ważna jest również sprawność samego generatora, która powinna być jak najwyższa. Jeśli chodzi o żywotność rozwiązania to jest ona na bardzo zadowalającym poziomie i wynosi średnio dwadzieścia lat. Jest to długi okres w porównaniu do czasu zwrotu, który wynosi średnio trzy do pięciu lat.