You are currently viewing Optymalizacja zużcyia energii przez przedsiębiortswa

Optymalizacja zużcyia energii przez przedsiębiortswa

Rosnące ceny mediów sprawiły, że coraz większa firm decyduje się na poszukiwanie oszczędności. Nie musi być to jednak związane z obniżeniem produkcji czy zadowolenia pracowników. Bardzo często oszczędności mogą być osiągnięte poprzez optymalizację zużycia lub sposobu sterowania maszyn czy procesów. Niemniej jednak zmiana musi być wykonana w oparciu o wiarygodne dane, które najczęściej dostarczają fachowcy z branży.

Na czym polega audyt energetyczny?

audyty energetyczne dla przedsiębiorstwJest to bardzo istotne. Przykładem mogą być audyty energetyczne dla przedsiębiorstw, które są przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę oraz kompetencje. Wykonują oni działania w obiekcie klienta, które mają na celu określenie stanu faktycznego zwanego wyjściowym oraz czynności, które mogą zostać podjęte. Usprawnienia mogą dotyczyć różnych płaszczyzn. Najprostszym przykładem jest wymiana oświetlenia na energooszczędne co pozwala zaoszczędzić sporo środków w ujęciu całkowitym. Na obiekcie przeważnie zainstalowanych jest bowiem wiele dziesiątek jeśli nie setek punktów świetlnych. Warto dodać, że w zależności od wielkości obiektu praca audytora może trwać od kilku dni do nawet kilku miesięcy. W niektórych przypadkach musi on ściśle współpracować z technologami czy osobami odpowiedzialnymi za produkcję. Tylko w takim przypadku możliwym jest wypracowanie nowych schematów działań, które mogą sprawdzić się w praktyce. Niektóre procesy zachodzące w fabryce są bowiem bardzo złożone.

Właśnie dlatego koniecznym jest zaczerpnięcie wiedzy od osób znających instalację. Wynikiem działania audytora jest sporządzenie sprawozdania, w którym zawarty jest zarówno stan faktyczny jak i również możliwe do podjęcia działania. Często są one sklasyfikowane w zależności od istotności. Te, które mogą przynieść największe korzyści są opisywane jako kluczowe. Jak widać obecnie koniecznym jest stosowanie dostępnych narzędzi w celu optymalizacji procesów.