You are currently viewing Obmiar przepływy ścieków

Obmiar przepływy ścieków

Ścieki płynące do oczyszczalni, a także w obrębie jej instalacji powinny być odpowiednio pomierzone. Dlaczego? Ponieważ jest to niezbędne dla prawidłowości działania automatyki oczyszczalni ścieków, oraz do celów rozliczeniowych. Do tego celu wykorzystuje się specjalne przepływomierze stworzone specjalnie do mierzenia ścieków.

Niezawodne przepływomierze do ścieków

niezawodny przepływomierz do ściekówWielkość przepływu ścieków jest potrzebna automatyce oczyszczalni do uruchomienia kolejnych sektorów oczyszczających. Przy małej ilości ścieków nie jest konieczne uruchomienie wszystkich, gdyż byłoby to marnotrawstwem zasobów, natomiast przy dużej ilości jedne komory mogą zostać za bardzo przepełnione, dlatego też uruchamia się inne komory. Konieczność pomiaru ilości ścieków jest też konieczna podczas rozliczania się z szambiarkami, które przywożą ścieki na oczyszczalnie. Za pomocą urządzeń do pomiarów, które znajdują się w ciągu rury ssącej można określić z duża precyzją tą ilość. Czym jednak to mierzyć? Najlepszym rozwiązaniem będzie niezawodny przepływomierz do ścieków umieszczony na rurociągu. Są to bardzo podobne konstrukcje do przepływomierzy, które umieszcza się w instalacjach wodnych. Zasada ich pomiaru jest oparta na ilości obrotu łopatek, które są w przepływomierz wbudowane i skalibrowane pod konkretną objętość ścieków. Łopatki muszą mieć też taką konstrukcję, aby zarówno grube jak i wodniste ścieki mogły przez nie przelecieć.

Pomiary ścieków są realizowane na oczyszczalniach już od wielu lat. Praktycznie od kiedy tylko wprowadzono tam automatykę, to okazały się one konieczne. Ma to też swoje dobre konsekwencje, ponieważ te dane wykorzystuje się także do celów statystycznych. Gminy mogą wykorzystać informacje o ilości ścieków, aby uzasadnić konieczność rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej.