You are currently viewing Metoda przewiertów sterowanych

Metoda przewiertów sterowanych

Podczas budowy linii przesyłowych coraz częściej znajduje zastosowanie metoda przewiertów horyzontalnych określanych również jako sterowane, poziome lub HDD. Jest to nowoczesna technologia oparta na wierceniach kierowanych radiolokacją magnetyczną lub elektromagnetyczną. Cechą charakterystyczną tej metody jest brak konieczności wykonywania kosztownych wykopów.

Ekonomiczne przewierty poziome

przewierty horyzontalneAby zrozumieć czym są przewierty horyzontalne należy wyjaśnić, że metoda ta łączy w sobie elementy wspomnianej radiolokacji oraz odwiertów wykonywanych w górnictwie naftowym. Głowica wiercąca prowadzona jest na dokładanych sukcesywnie żerdziach lecz istnieje możliwość precyzyjnego kierunkowego wiercenia dzięki naprowadzaniu jej przez operatora za pomocą urządzenia radiolokacyjnego. Jest to metoda przynosząca wiele korzyści ekonomicznych ale też nie dewastuje środowiska naturalnego. W przypadku budowy rurociągów za pomocą tradycyjnych wykopów dochodzi do dewastacji infrastruktury naziemnej oraz terenów zielonych. Ma to również negatywny wpływ społeczny. Stosując przewierty horyzontalne nie dochodzi do żadnej z wymienionych sytuacji co nie generuje potrzeby ponoszenia ogromnych nakładów na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Kolejną zaletą tej metody jest możliwość bezinwazyjnego poprowadzenia linii przesyłowej pod drogami, torami kolejowymi, chodnikami, ciekami wodnym oraz innymi elementami infrastruktury naziemnej. Bardzo często przewierty horyzontalne są wykorzystywane do osuszania terenów, odwadniania i odgazowania podziemnych ośrodków oraz wzmacniania skarp.

Wykonanie przewiertu horyzontalnego wymaga przeprowadzenia badania gruntu po czym przystępuje się do prac zasadniczych. Pierwszym etapem jest przewiert pilotażowy, następnie przeprowadza się rozwiercanie za pomocą rozwiertaków o właściwej średnicy. Zwieńczeniem prac jest wprowadzenie rurociągu do przewiertu.