You are currently viewing Jak sprawnie zarejestrować spółkę?

Jak sprawnie zarejestrować spółkę?

Nikt nie lubi załatwiać formalności, wycieczki po urzędach, stanie w długich kolejkach, wypełnianie długich formularzy nie są to jedne z najorzyjemniejszych doznań. Największa niechęć jednak ogarnia nas w przypadu, gdy po długich oczekiwaniach dochodzimy do okienka i dowiadujemy się, że brakuje nam jednego dokumentu, albo pominęliśmy jeden ważny krok do załatwienia naszych formalności. Dlatego zanim do tego przystąpimy warto się dobrze przygotować. 

Prawidłowa rejestracja spółek

sprawna rejestracja spółekPierwszym krokiem, aby zarejestrować spółkę jest wykonanie czynności przygotowawczych jakimi są: przygotyowanie projektu umowy spółki, określenie wysokości kapitału zakładowego oraz czy sposobem jego pokrycia będzie gotówka czy aport, a także przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących np. nieruchomości, która ma być przedmiotem wkładu. Warto o to jakie niezbędne będą nam dokumenty wcześniej zapytać notariusza. Następnym krokiem jest sporządzenie notarialnego aktu założycielskiego spółki, w którym zawarte będą informacje o siedzibie firmy, zakresie działalności, wysokości kapitału zakładowego, liczba i wartość udziałów objętych przesz poszczególnych wspólników oraz informacja o możliwej liczbie udziałów wspólników. Za sporządzenie aktu notarialnego należy oczywiście uiścić opłatę w skład której wchodzi taksa notarialna, zależna od wartości kapitału zakładowego i podatek od czynności cywilnoprawnych wynoszący 0,5 % kapitału zakładowego. Warto pamiętać, że aby sprawna rejestracja spółek była możliwa konieczne jest wcześniejsze wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, albowiem przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki, zarząd musi złożyć oświadczenie, że wkłady zostały wniesione. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością kolejnym krokiem będzie powołanie organów spółki, można to zrobić podczas sporządzania aktu notarialnego.

Po dokonaniu tych czynności, zostaje nam już tylko rejestracja w krajowym rejestrze sądowym. W tym celu należy złożyć następujące formularze KRS: W3, WK, WM, WE, WL, WA, WH wraz z załącznikami jak umowa spółki, oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów, lista wspólników i członków zarządu, dokument o powołaniu członków zarządu oraz dowód uiszczenia opłaty sądowej.