You are currently viewing Główne zalety prasy krawędziowej

Główne zalety prasy krawędziowej

  • Post author:
  • Post category:Maszyny

 

Blacha jest jednym z najczęściej wykorzystywanych półproduktów ze stali. Wynika to przede wszystkim z dużych zastosowań dla tego właśnie materiału. Bardzo często blacha jest pokryta warstwą ochronna, przez co odpowiedniego podejścia wymaga jej właściwa obróbka.

Jak działa prasa krawędziowa?

prasy krawędzioweJest wiele półproduktów ze stali, które cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony zakładów produkcyjnych. Do tych, które są wykorzystywane zdecydowanie najczęściej należą jednak blachy. Z blach bowiem można tworzyw na przykład pokrycia dachowe, garaże, ale również i wykorzystywać je do tworzenia stalowych siatek. Ważne jest jednak, aby odpowiednio podejść do obróbki blachy – najlepiej w tym celu użyć maszyn takich jak prasy krawędziowe. Blacha bowiem bardzo często jest pokryta warstwą ochronna która w trakcie nieodpowiedniej obróbki może ulec zniszczeniu. Prasy krawędziowe natomiast nie uszkodzą tej powierzchni ochronnej, gdyż oddziałują one na blachę odśrodkowo. Dzięki temu, za pomocą tych maszyn można bardzo skutecznie przedzielić blachę na pół, czy tez zagiąć jej krawędzie, bez jednoczesnego uszkodzenia naniesionych na blachę powłok ochronnych. Właśnie dlatego prasy krawędziowe sa najczęściej wybieranymi do obróbki blachy maszynami. Wpływa na to również fakt, że bardzo często maszyny te wyposaża się w dodatkowe udogodnienia. Ich przykładem może być na przykład wyjątkowo precyzyjne sterowanie komputerowe. Dzięki niemu, obróbka z pomocą pras krawędziowych nie wymaga żadnych poprawek, a blacha szybciej może być wykorzystywana w celach produkcyjnych.

Blachy są zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym półproduktem ze stali. Z tego względu również, odpowiedniego podejścia wymaga ich odpowiednią obróbka. W tym celu warto użyć bardzo precyzyjnych maszyn, które nie narusza powłoki ochronnej blachy.