You are currently viewing Edukacja w zakresie higieny

Edukacja w zakresie higieny

Wiele terenów wiejskich wciąż boryka się z problemami, które są obce mieszkańcom miast. Brak dostępu do niektórych ofert telewizyjnych, lub też słaby zasięg w telefonach, to tylko nieliczne z nich. Gorszą kwestią jest to, że bardzo dużo mieszkańców, pomimo tego, że jest dwudziesty pierwszy wiek, nadal nie ma możliwości korzystania z takich podstawowych usług jak oczyszczalnie ścieków.

Samodzielna walka mieszkańców wsi ze ściekami

przydomowe oczyszczalnie ściekówCzęsto, będąc na wsi można spotkać się z nieprzyjemnym zapachem. Jego źródłem wcale nie musi być stajnia, w której trzymane są zwierzęta. Niektóre wsie nie są bowiem podłączone do oczyszczalni ścieków, która dawałaby jej mieszkańcom możliwość odprowadzania ścieków w jedno miejsce. Z tego względu popularna jest praktyka spuszczania ich na łąki, na których wypasane są zwierzęta. Trudno w to uwierzyć, ale taka sytuacja ma miejsce nie tylko w biedniejszych miejscowościach. Przydomowe oczyszczalnie ścieków pozwalają w pewnym stopniu na ograniczenie smrodu i samodzielne oczyszczenie wody, która następnie może już być wypuszczona na łąki. Niestety niewiele osób o tym wie. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że tego rodzaju praktyki mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się wielu chorób, które w okresach letnich mogą bardzo szybko się rozwijać. Warto jest więc edukować ludność wiejską, tak aby za kilka lat spuszczanie nieoczyszczonych ścieków na teren naturalny było jedynie niechlubną historią i stanowiło powód do wstydu.

Brak wiedzy na temat odpowiednich oczyszczalni przyczynić się może do rozwoju chorób niebezpiecznych nie tylko dla właścicieli terenów wiejskich, ale dla całego społeczeństwa. Spuszczanie ścieków na łąki jest bowiem popularnym zjawiskiem, które przy odpowiedniej edukacji można bardzo łatwo wyeliminować.