Oprogramowanie – zestaw programów systemu przetwarzania informacji

  W informatyce i elektronice, oprogramowanie to całość niematerialnych komponentów (warstwa logiczna/niematerialna) elektronicznego systemu przetwarzania, w przeciwieństwie do hardware, czyli materialnej części (warstwy fizycznej/dotykowej) tego samego systemu. Dziedziny akademickie studiujące…

Czytaj dalejOprogramowanie – zestaw programów systemu przetwarzania informacji